maandag 28 januari 2019


Satsang-retraite
vijfdaagse met
Philip Renard

1-5 juli 2019 in Havelte

Over het belang van intensivering

Satsang omschreef ik onlangs als ‘het ware contact’. In de satsang blijft, zodra je de uitnodiging tot het zien van je wezenlijke natuur toelaat, een stilte over, een afwezigheid van de persoon. Weliswaar kunnen persoonlijke zaken ieder moment in deze stilte oprijzen, maar ze zijn niet meteen bepalend. Hierdoor is er een openheid aan beide kanten, een oningevuldheid, een meningloosheid. Projecties kunnen opkomen, maar ze kunnen als zodanig herkend worden, waardoor de geloofwaardigheid ervan wordt doorkliefd.

            Zo’n situatie noem ik contact.

            Een ondergrond van stilte en vrede, waarin we nog helemaal zonder enig verschil zijn maar van waaruit alle verschillen tussen ons mogen oprijzen en besproken worden. Het mag geluidloos stil blijven, én we mogen hardop woorden gebruiken. De ware stilte wordt niet verbroken door geluid. Deze stilte kan wel tijdelijk uit het zicht raken zodra we blijven kleven aan een emotie of een mening. Vandaar het nut van de uitnodiging om binnenin deze emotie of mening te gaan herkennen wat de ware natuur ervan is. In de herkenning kun je zien dat emoties en meningen uit niets anders bestaan dan licht, hetzelfde licht dat het je mogelijk maakt de emotie en de mening te zien.

            In de meeste gevallen duurt zo’n moment van herkenning kort; de inhoud van de emotie of mening kan snel weer geloofwaardig worden. De geloofwaardigheid van deze inhoud komt door de langdurige gewenning eraan – het voelt als een hele lange keten van oorzaak en gevolg, die niet te stoppen lijkt. Hoewel de keten inderdaad niet met de wil te stoppen valt, is het wel degelijk mogelijk hem te onderbreken.

            Het enige dat tot dit onderbreken in staat is, is het grootse dat ik graag ‘zien’ noem. Zien, of herkennen, of welke term ook maar voor dit wonder, is wat mij betreft ons grootste geschenk. Het is al vanaf de geboorte aanwezig in ieder mens, a priori.

            Dankzij dit zien kunnen wij de keten waarin wij vast lijken te zitten, herhaaldelijk onderbreken. Ik beschouw het onderbreken van deze keten als het belangrijkste dat wij hier op aarde te doen hebben. Elk moment dat je bereid bent te kijken, kun je zien.

            Zien op zich blijkt vrijheid te zijn.

            In de satsang is er een intensivering van dit onderbreken, omdat je een paar uur lang geen andere zaken aandacht hoeft te geven. Ik beschouw de intensivering hiervan als van grote waarde – het is dankzij deze intensivering dat een nieuwe gewenning kan ontstaan, die de oude gewenning op een natuurlijke manier kan gaan vervangen. Vandaar dat ik graag weer een intensivering wil bieden die iets langer duurt. In de zomer ben ik vijf dagen in een retraite samen met mensen die zich willen wijden aan de herkenning van hun ware natuur, met iedere dag twee satsangs. Ik voel het als een bijzondere gelegenheid, en heb er veel zin in.

            Ik nodig alle mensen die hiervoor voelen uit om aan deze retraite deel te nemen.

            Philip Renard

Geen opmerkingen:

Een reactie posten