zondag 19 juni 2016


Ik ben een beginner

In het Nederlands bestaat de uitdrukking ‘de cirkel is rond’.[1] Iets is op zijn bestemming aangekomen.
            Wat hier met ‘Volle Cirkel’ wordt aangeduid, is wel met die uitdrukking vergelijkbaar, maar het betreft vooral een samenvallen van bestemming met begin.
            Want als je op je bestemming bent aangekomen, wat dan?

‘Volle Cirkel’ is eigenlijk de uitnodiging tot constant beginnerschap.
            Je staat aan het begin.
            Nu pas begint het – ook al heb je je bestemming bereikt, en heb je een heel leven volbracht.

Je kunt zeggen: ‘om volbrengen gaat het.’ Om verwezenlijking, realisatie. Tegelijkertijd is deze volbrenging geen eindpunt.

Wel gaat het, ook bij het begin, om het volle.
            ‘Ik ben er vol van’, dát is de terechte grondhouding van de beginner.           Alleen zo kun je samenvallen met de huidige vorm.

Beginner, dat zijn wij allen. Ik ben net zozeer een beginner als degenen tot wie ik me richt. Beginners, dat zijn de levenden.
            Nu pas begint het.

Vorig jaar ben ik na een pauze weer begonnen met gesprekken waarin de uitnodiging tot het herkennen van je wezenlijke natuur centraal staat. Ook ben ik de Sanskriet-naam daarvoor, satsang, weer gaan gebruiken, omdat deze het duidelijkst aangeeft om wat voor soort gesprek het hier gaat. Satsang betekent ‘het samenkomen in waarheid’.
            Al kan ik me voorstellen dat ik op een gegeven moment deze Sanskriet-naam er niet meer voor zal gebruiken, ik ken nog steeds geen ontmoetingsvorm waarin dat wat hier ‘waarheid’ genoemd wordt, helderder of duidelijker kan worden uitgewisseld dan in satsang.
            Deze vorm blijft uniek. Zeker in het Westen.
            Het Westen is gewend aan ‘debat’.
            Verschil van mening – inderdaad een groots gegeven, dat alle respect verdient.
            ‘Vrijheid van meningsuiting’: beslist een thema dat ook hier, op dit blog, als een kern-thema behandeld wordt.

En toch, zodra je ziet wat ‘debat’ eigenlijk betekent, namelijk twist (oftewel gevecht), kun je in een oogwenk voelen dat dit nooit de kern van de zaak kan zijn. Nooit ‘waarheid’ in de uiteindelijke zin.
            Ook al kun je eerlijk gezegd zien dat er nog een strijdelement in je zit, kun je ook zien dat wat toch als het meest ‘jezelf’ voelt, juist niets daarvan heeft. Jijzelf bent juist het ontbreken van strijd.
            Eigenlijk is alleen dit ontbreken van strijd wat de term ‘waarheid’ verdient. Alle elementen die nog wel strijd bevatten, zoals overtuigingen, geloven en ideologieën, worden hier niet ‘waarheid’ genoemd.
            Als voor satsang de omschrijving ‘samenkomen in waarheid’ wordt gegeven, wordt naar de waarheid verwezen die overblijft als alle debat-waarheden worden doorzien.
           
Dit beschouw ik als ‘het begin’.
            Laten we eerst zien dat er in diepere zin geen meningsverschil is, zelfs sowieso nog geen verschil, zodat we daarna, hier vanuit, allerlei zaken kunnen onderzoeken die al een richting hebben, een smaak of een kleur. De verschillen.
            Als we de wereld van verschil nu eens zouden binnengaan vanuit de herkenning van het Verschilloze, en aldus leren communiceren! Ja, daaraan zou ik willen bijdragen.


[1] Zo kent het Engels de uitdrukking: ‘we’ve come full circle’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten