vrijdag 5 augustus 2016


God bestaat als ‘Ik’

God bestaat als ‘Ik’.
Er is niets anders. Niets staat er apart van.

Het is niet zo dat je kunt zeggen ‘ik ben God’,
            maar wel:
God ‘bestaat’ als universeel (in iedereen identiek) ‘Ik’,[*]
            dat ook, omdat het Verschilloos is,
            ‘Ik-Ik’ heet – louter niet-iets.
            Niets is er verschillend van.

Dit is wat je ‘bestaan’ mag noemen –
zolang je kunt spreken althans.
Het is de basis voor het aanduiden van alle ‘tijdelijke bestaan’,
            van alle vormen die opkomen.
Zodra je vraagt: ‘Wie ziet dit?’,
            zul je merken dat wat overblijft na de vraag
            volledig jezelf is.

Jezelf.
Nog geen vorm, geen naam, ook nog niet ‘ik’.
Wie ziet is juist een afwezigheid van bestaan,
            en direct erna is ‘bestaan’ het geval.
Dat je beleeft, is ‘ik ben’ – oftewel ‘ik besta’.

[*] In dank aan Ramana Maharshi (in Day by Day with Bhagavan, p. 197):
“ ‘Ik ben’ is waarheid, een andere naam voor ‘Zelf’.
‘Ik ben God’ is niet waar. (...)
Brahman bestaat als ‘Ik’, en niet ‘Ik ben Brahman’.
Brahman bestaat als ‘Ik ben’, in ieder ding en in ieder wezen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten