woensdag 20 juli 2016


Je kijkt altijd al vanuit het Verschilloze

Het vanzelfsprekende verdient onze belangstelling.
En meer dan dat: het verdient onze waardering.
            Omdat wat vanzelf spreekt het meest natuurlijke is dat we kennen, gewoon ‘aangeboren’.
Dit is niet iets dat verworven kan worden, of moet worden.
Het verdient onze waardering omdat het het meest betrouwbare is dat er is, juist omdat het bij ieder is aangeboren, en niet aangeleerd.
            Het is het meest betrouwbare omdat het jezelf is.

Het is niet dat het hierbij om het woord ‘ik’ gaat,
            maar om het diepe gevoel dat eraan ten grondslag ligt,
            het gevoel ‘er te zijn’ –
            en zelfs dieper of wonderbaarlijker dan dat,
            in feite dieper dan welk gevoel of woord ook.
Het is ‘zijn’ op zich, in de meest absolute zin van het woord.
Het is onafhankelijk van wat ook.
Het is dat van waaruit je altijd al kijkt.
Al je ‘kennen’ of ‘meemaken’ gebeurt vanuit dit vanzelfsprekende.

Jij bent het Verschilloze.
Het Verschilloze ziet alle verschillen.

Dankzij het feit dat jij zelf verschilloos bent,
            kun je verschillen ontwaren.
Jij kijkt altijd al vanuit het Verschilloze.

Alles wat verschilt
            bestaat alleen maar uit het Verschilloze,
            dankt daar zijn verschijning aan
            en ook zijn ‘bestaan’.
Het Verschilloze bestaat als alle verschillen.
Er is niets anders.
Alles treedt op, als verschil,
            terwijl het constant hetzelfde Verschilloze blijft.

De uitnodiging is dat je gaat herkennen
dat alleen het Verschilloze ‘is’,
en dat jij dat bent.

‘Ik’ kent geen synoniem.
Dat betekent dat niets ermee vergeleken kan worden.
Ik is ik is ik is ik is ik enzovoort.
‘Ik’ lijkt niet op iets anders.
Er is geen verschil te bekennen in ‘ik’,
en tussen ‘ik’ en ‘ik’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten